pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 6 maja 2021
  • 20 czerwca 2021
  • wyświetleń: 19700

Co dalej z montażem szaletu na osiedlu Piastów?

Radna Rady Miejskiej Monika Rąba zwróciła się wiosną z interpelacją do burmistrza Pszczyny w sprawie zamontowania bezobsługowej, automatycznej toalety na osiedlu Piastów w Pszczynie. Proponowała, by szalet pojawił się w okolicy placu zabaw przy ul. Dobrawy. Jak podkreśliła, brak toalety w tym rejonie to jeden z najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców problemów. Radna proponuje zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, by można było ustawić tam szalet i wskazuje, w których jeszcze miejscach na terenie Pszczyny przydałyby się ubikacje. To m.in. duże parkingi miejskie.

Plac zabaw przy ul. Dobrawy w Pszczynie - 6.05.2021 · fot. BM / pless.pl


Monika Rąba zwróciła uwagę, że osiedle Piastów staje się obecnie małym centrum miasta, ze względu na ciągły rozwój infrastruktury tego regionu. Powstają tu nowe wielkopowierzchniowe centra, sklepy, które swoją bogatą ofertą przyciągają mieszkańców Pszczyny, jak również wiele osób, turystów spoza obszarów miasta. Osiedle Piastów charakteryzuje się głównie zabudową wielorodzinną i liczy około 3501 mieszkańców. Na terenie osiedla znajduje się największy w tej okolicy plac zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną, który skupia mieszkańców osiedla oraz z pobliskich terenów m.in. Kolonii Jasnej czy osiedla Siedlice. Ulokowane są tu także liczne sklepy wielobranżowe, galerie usługowo-handlowe tj. Czerwona Torebka czy Pasaż Dobrawy oraz przychodnie lekarskie.

- Obecnie na terenie tak licznego osiedla, jak i jego okolic, brak jest możliwości skorzystania z toalety publicznej, a zlokalizowane w okolicy sklepy, lokale usługowe czy przychodnie nie udostępniają toalet. Spacerujący po okolicy rodzice z dziećmi, jak również korzystający z placu zabaw, często mają problem ,co zrobić z dziećmi w przypadku zgłaszania przez nich potrzeb fizjologicznych. Problem ten dotyczy również osób starszych, niepełnosprawnych oraz wszystkich tych, którzy korzystają z biegnących pomiędzy osiedlami ścieżek pieszo-rowerowych - pisała Monika Rąba.

Toaleta publiczna w Żorach
Toaleta publiczna w Żorach · fot. UM Żory


Radna podkreśla, że pomysł automatycznych samoobsługowych toalet znalazł uznanie w wielu miastach w Polsce m.in. w Żorach czy w Ustroniu. Są to obiekty niewielkie, czyste, schludne z całodobowym dostępem. W zależności od modelu są projektowane również z myślą o osobach niewidomych.

- Mając na uwadze estetykę przestrzeni publicznej naszego pięknego miasta Pszczyny - Perły Górnego Śląska, z myślą o powstaniu w niedalekiej przyszłości w tej okolicy Centrum Kultury, które przyciągnie dodatkowo wielu mieszkańców, turystów i osób spoza miasta, uważam, że warto zastanowić się nad zamontowaniem automatycznej toalety z prawdziwego zdarzenia również w Pszczynie, która będzie odpowiedzią na potrzeby wielu osób - kończy pismo radna Rady Miejskiej.

Po rozeznaniu tematu przez Administrację Zasobów Komunalnych burmistrz poinformował, że koszt toalety podstawowej, czyli jednokabinowej, wyposażonej w ubikację, umywalkę wraz z przewijakiem to ok. 110.000,00 zł netto. Koszt toalety dwukabinowej podstawowej o tych samych parametrach, co toaleta jednokabinowa, to ok. 160.000,00 zł netto. Środki finansowe na zakup i montaż ww. toalety nie zostały zabezpieczone w planie finansowym Administracji Zasobów Komunalnych ani też w budżecie gminy Pszczyna.

- Do przedstawionego powyżej kosztu zakupu toalety należy doliczyć koszt projektu budowlanego, wylanie płyty betonowej oraz koszty podłączenia mediów (prąd, woda, kanalizacja sanitarna), jak również koszty późniejszej obsługi codziennej w zakresie uzupełnienia mydła, papieru, płynów dezynfekujących wraz z utrzymaniem czystości. Na dzień dzisiejszy koszty te są trudne do oszacowania - odpowiada Dariusz Skrobol.

Burmistrz przypomniał także, że zgodnie z Uchwałą Nr XXI/216/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna - Etap II wskazany teren przy osiedlu Piastów oznaczony jest symbolem L.1ZP, którego podstawowym przeznaczeniem są tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem stosowania detali urbanistycznych oraz dróg wewnętrznych i infrastruktury technicznej.

- Znając Pani wiedzę i zaangażowanie w życie osiedla proszę o przemyślenie innej lokalizacji toalety. W zakresie braku ujęcia zadania w budżecie gminy, będziemy rozważać jego realizację z pojawiających się wolnych środków - zakończył burmistrz w odpowiedzi na interpelację z maja.

Toaleta publiczna w Żorach
Toaleta publiczna w Żorach · fot. UM Żory


Monika Rąba nie zmieniła jednak zdania na temat lokalizacji szaletu na os. Piastów. Na pismo burmistrza odpowiedziała:

- Wskazane przeze mnie miejsce stanowi strefę wypoczynkowo-rekreacyjną z planami dalszego rozwoju i zagospodarowania terenów zielonych. Obecny brak możliwości lokalizacji na tym terenie tego typu obiektów, z uwagi na charakter obszaru, jakim został objęty w planie zagospodarowania przestrzennego powoduje, że zachodzi konieczność jego zmiany, tak aby sprostać oczekiwaniom społeczeństwa w podstawowym zakresie, jakim jest potrzeba sanitariatów. Takie zmiany to jednak etap długofalowy. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o rozważenie możliwości usytuowania tego typu obiektu w możliwie najbliższej lokalizacji wskazanego terenu placu zabaw, który będzie dopuszczał tego typu zabudowę. Umiejscowienie toalety w tej części miasta jest niewątpliwie potrzebne i konieczne - zauważa przedstawicielka mieszkańców w Radzie.

- Ważnym jest, aby wraz z rozwojem naszego miasta odbywał się rozwój infrastruktury sanitarnej - dodaje.

Monika Rąba w swoim piśmie proponuje ponadto rozważenie ustawienia szaletów w innych miejscach w Pszczynie, w których skupia się bardzo duża liczba osób:
  • Parking miejski w centrum miasta zlokalizowany pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Dworcową,
  • Parking miejski przy ul. Żorskiej oraz przy ul. Wojska Polskiego,
  • Teren pieszo-rowerowy obok Pokazowej Zagrody Żubrów w kierunku Parku Zwierzyniec
.

- Rozbudowa przestrzeni publicznej naszego miasta i przyległych terenów o takie obiekty dodatkowo wzmocni jej atrakcyjności i z pewnością wpłynie na pozytywny odbiór społeczny - komentuje Monika Rąba.

Zastępca burmistrza, Piotr Sidzina odniósł się do tych propozycji następująco:

- Dziękuję za sugestie i propozycje w zakresie wskazania lokalizacji bezobsługowej, automatycznej toalety na Osiedla Piastów. Jak słusznie Pani zauważyła, montaż zaproponowanej infrastruktury sanitarnej jest zasadny, ale też związany z dużymi wydatkami, jakie nie zostały zaplanowane w bieżącym budżecie gminy Pszczyna. Zgodnie z treścią odpowiedzi, jakiej udzieliłem pani na interpelację w dniu 12 maja, rozważę możliwość realizacji zadania z pojawiających się wolnych środków - czytamy w odpowiedzi.

ar, BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.